Gibson Custom Shop 1967 Mahogany Flying V Reissue Maestro Vibrola Sparkling Burgundy w/case

  • $ 4,999.00