Gibson Custom Shop 1967 Mahogany Flying V Reissue Maestro Vibrola Sparkling Burgundy w/case

  • $ 5,499.00